harmonogram szkolenia BHP

Harmonogram szkolenia BHP – Pierwsza Pomoc (język angielski)

Online training schedule for premedical first aid in English.

By Krzysztof Trzesniewski |
DETAIL

Harmonogram szkolenia BHP – Handel (Sprzedawcy w języku angielskim)

Online Health and Safety training schedule for sellers in English.

By Krzysztof Trzesniewski |
DETAIL

Harmonogram szkolenia BHP – Oświata (Nauczyciele akademiccy w języku angielskim)

Online OHS training schedule for university and college teachers in English.

By Krzysztof Trzesniewski |
DETAIL

Harmonogram szkolenia BHP – Oświata (Nauczyciele w języku angielskim)

Online Health and Safety training schedule for teachers and educational staff in English.

By Krzysztof Trzesniewski |
DETAIL

Harmonogram szkolenia BHP – IT (języka angielski)

Health and Safety Online training schedule for IT staff in English.

By Krzysztof Trzesniewski |
DETAIL

Harmonogram szkolenia BHP – Służba zdrowia (Lekarze po angielsku)

Online Health and Safety training schedule for Doctors and Medical Personnel in English.

By Krzysztof Trzesniewski |
DETAIL

Harmonogram szkolenia BHP – inżynieryjne (język angielski)

Online OHS training schedule for engineering and technical employees in English.

By Krzysztof Trzesniewski |
DETAIL

Harmonogram szkolenia BHP – Pracodawcy (język angielski)

Online Health and Safety training schedule for employers and employee managers.

By Krzysztof Trzesniewski |
DETAIL