Test BHP dla Pracodawcy i kadry kierowniczej

Testy BHP dla Pracodawcy i kierownika

Osoba, która kieruje pracownikami (lider, brygadzista, kierownik), bierze na siebie odpowiedzialność nie tylko za jakość wykonywanej pracy, ale przede wszystkim za bezpieczeństwo pracowników. W celu zapewnienia im bezpiecznych stanowisk pracy, zobowiązani oni są do uczestniczenia w regularnych szkoleniach BHP.

Każde takie szkolenie kończy się egzaminem BHP online, które ma na celu zweryfikowanie czy uczestnik dostatecznie przyswoił wiedzę do tworzenia bezpiecznych stanowisk pracy. Przyjmuje on formę krótkiego testu BHP składającego się z 10 pytań jednokrotnego wyboru. Zawarte w testach BHP pytania i odpowiedzi sformułowane zostały tak, aby nie wychodziły poza materiał ze szkolenia. W razie, gdy uczestnik nie otrzyma wystarczającej ilości punktów z testu BHP online, to może go powtórzyć. Co więcej, egzaminy BHP online są nieograniczone czasowo.

Pozytywny wynik z egzaminu BHP przez internet staje się przesłanką do wystawienia odpowiedniego zaświadczenia o ukończeniu kursu. Dokument ten należy przechowywać w aktach pracownika.

0%
1722

Test próbny egzaminacyjny BHP dla pracodawcy i kierownika

Pytania i odpowiedzi do testu BHP dla pracodawcy i kadry kierowniczej

Czy pracodawca może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku?

Pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikowi środki ochrony indywidualnej:

Młodocianemu przysługuje w każdym tygodniu prawo do nieprzerwanego odpoczynku w ilości:

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

Za wykroczenia przeciwko prawom pracownika inspektor pracy może ukarać pracodawcę:

Wymiar urlopu wynosi 26 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony:

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, dla zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza, powinny posiadać co najmniej:

Znaki ewakuacyjne wykonane są w kolorze:

Koszty badań lekarskich ponoszą:

Natężenie oświetlenia na stanowisku pracy uzależnia się od:

Your score is

0%

Exit

▼ Wybierz stanowisko lub pełnioną fuckcję i dodaj wybrane szkolenie do zamówienia: językopiniecenazamówienie
Pracodawca
szkolenie okresowe bhp, tryb online,
PL - lektor, ENG, UKR⭐⭐⭐⭐⭐ 5,0163 zł

98zł

Pracodawca wykonujący zadania służby BHP
szkolenie bhp online
PL - lektor,⭐⭐⭐⭐⭐ 5,0784 zł

549zł

Kadra kierownicza - praca stacjonarna
szkolenie okresowe bhp,
PL - lektor,⭐⭐⭐⭐⭐ 5,0163 zł

98zł

Kadra kierownicza - praca zdalna lub hybrydowa
szkolenie okresowe bhp,
PL - lektor,⭐⭐⭐⭐⭐ 5,0182 zł

109zł

Kadra kierownicza wizytująca place budowy i inwestycji
szkolenie okresowe bhp,
PL - lektor,⭐⭐⭐⭐⭐ 5,0163 zł

98zł

Kierownik budowy
szkolenie okresowe bhp,
PL - lektor,⭐⭐⭐⭐⭐ 5,0163 zł

98zł

Metodyka instruktażu stanowiskowego
kurs online dla pracodawców i kadry kierowniczej
PL-lektor⭐⭐⭐⭐⭐ 5,075 zł

60zł

Szkolenia BHP online dla Pracodawcy i kadry kierowniczej

Pracodawca zobowiązany jest do zorganizowania swoim podwładnym odpowiednich szkoleń BHP, również dla pracowników przedszkoli i żłobków. Jednakże ich organizacja często łączy się z różnymi problemami, tj. brak odpowiedniej sali szkoleniowej, brak osoby, która by takie szkolenie przeprowadziła oraz obostrzenia związane z pandemią COVID-19. I tu przychodzimy my z naszą ofertą. Kupując szkolenie okresowe online u nas, zyskujesz:

 • czas,
 • pewność, że materiały przez nas prezentowane są merytorycznie poprawne,
 • pieniądze. Nie musisz dodatkowo płacić za szkoleniowca oraz salę,
 • bezpieczeństwo swoich pracowników.

Co wyróżnia nasze szkolenia online przez internet?

Najlepszą dla nas rekomendacją, jest zadowolony klient. Według niego największymi atutami cechującymi nasze szkolenia są:

 • zrozumiałe, przejrzyste i kompletne materiały,
 • bezstresowe szkolenie i egzamin,
 • test dotyczący jedynie kwestii poruszanych w modułach,
 • korzystna cena i profesjonalne wsparcie,
 • brak konieczności wychodzenia z domu. 

Ocena ryzyka zawodowego – zamów teraz, bezpieczne zakupy online w kilka chwil

Prawo pracy nakłada na pracodawcę obowiązek przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Na mocy § 226 Kodeksu pracy, każdy pracodawca jest zobowiązany ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą. Powinien poinformować o zaistniałym ryzyku pracowników oraz zapoznać ich z zasadami ochrony przed zagrożeniami kładąc przy tym nacisk na stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.

SZCZEGÓŁY
Kontakt z ekspertem

Masz pytania ?

 • potrzebujesz fakturę VAT z terminem płatności
 • chcesz podpisać umowę na stałą współpracę
 • potrzebujesz dodatkowych informacji

Zadzwoń do nas lub napisz

telefon:

500 501 475

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  PGS bhponline 2021, testy bhp 2021, testy bhp dla pracodawcy, testy , egzamin BHP,