Test BHP dla pracowników Służby BHP pytania i odpowiedzi

Testy BHP dla Służby BHP

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, każdy pracownik musi przejść obowiązkowe szkolenia BHP. Obowiązek ten dotyczy każdego zawodu, nawet pracowników służby BHP. Należy również dodać, że szkolenie BHP musi kończyć się egzaminem.

W przypadku szkoleń BHP, bez znaczenia, czy są to szkolenia wstępne, czy też okresowe, egzamin ten przybiera postać testów BHP. Jest to najszybsza forma sprawdzenia swojej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Egzaminy BHP przez internet składają się z 10 pytań jednokrotnego wyboru. Tylko zaznaczenie w teście BHP odpowiedzi poprawnych staje się podstawą do zakończenia kursu oraz otrzymania przez uczestnika ważnego zaświadczenia. Należy podkreślić, że test BHP składa się z pytań i odpowiedzi utworzonych wyłącznie na podstawie materiału ze szkolenia. W razie niezaliczenia egzaminu BHP online uczestnik może podejść do niego wielokrotnie. Dostępność testu jest nieograniczona czasowo. W razie konieczności może również wrócić do szkolenia i powtórzyć materiał, który niedostatecznie przyswoił.

0%
3383

Test egzaminacyjny BHP dla pracowników służby BHP

Pytania i odpowiedzi do testu BHP dla pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby

Czy pracodawca może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku?

Pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikowi środki ochrony indywidualnej:

Młodocianemu przysługuje w każdym tygodniu prawo do nieprzerwanego odpoczynku w ilości:

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

Wymiar urlopu wynosi 26 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony:

Za wykroczenia przeciwko prawom pracownika inspektor pracy może ukarać pracodawcę:

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, dla zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza, powinny posiadać co najmniej:

Znaki ewakuacyjne wykonane są w kolorze:

Koszty badań lekarskich ponoszą:

Natężenie oświetlenia na stanowisku pracy uzależnia się od:

Stres w pracy zalicza się do czynników:

Czynniki niebezpieczne to czynniki, których oddziaływanie na pracującego prowadzi lub może prowadzić do:

Jaki akt prawny reguluje podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie BHP:

Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze są przydzielane pracownikom:

W przypadku zapalenia się urządzenia elektrycznego powinno się go gasić:

Podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego przerwy w pracy powinny wynosić:

Odległość między sąsiednimi monitorami powinna wynosić:

Pracownik na stanowisku pracy wyposażonym w monitor ekranowy powinien mieć zapewnione natężenie oświetlenia światłem elektrycznym nie niższe niż:

Mikroklimat gorący ocenia się wskaźnikiem:

Które maszyny i urządzenia winny mieć instrukcje bezpiecznej obsługi?

Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być konstruowane i budowane w taki sposób, aby:

Jakie są podstawowe rodzaje szkoleń z zakresu BHP?

Komu podlega służba BHP?

Nauczyciele zatrudniani są na podstawie:

O urlop na poratowanie zdrowia może starać się nauczyciel, którego staż pracy w szkole wynosi co najmniej:

Your score is

0%

Exit

Szkolenie okresowe BHPjęzykopiniecena
Pracownicy służby BHP i osóby wykonujące zadania tej służby
• szkolenie okresowe bhp, tryb online
PL - lektor
ENG (wkrótce)
⭐⭐⭐⭐⭐ 5,0450 zł

315zł

Kurs metodyki instruktażu stanowiskowego
• tryb online
PL - lektor
ENG, UKR
⭐⭐⭐⭐⭐ 5,075 zł

60zł

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
• tryb online
PL - lektor
ENG, UKR
⭐⭐⭐⭐⭐ 5,0198 zł

99zł

Kurs PPOŻ i zasady ewakuacji
• tryb online
PL - lektor
ENG, UKR
⭐⭐⭐⭐⭐ 5,0190 zł

95zł

Szkolenia BHP online dla Służby BHP

Pracodawca zobowiązany jest do zorganizowania swoim podwładnym odpowiednich szkoleń BHP, również dla pracowników przedszkoli i żłobków. Jednakże ich organizacja często łączy się z różnymi problemami, tj. brak odpowiedniej sali szkoleniowej, brak osoby, która by takie szkolenie przeprowadziła oraz obostrzenia związane z pandemią COVID-19. I tu przychodzimy my z naszą ofertą. Kupując szkolenie okresowe online u nas, zyskujesz:

 • czas,
 • pewność, że materiały przez nas prezentowane są merytorycznie poprawne,
 • pieniądze. Nie musisz dodatkowo płacić za szkoleniowca oraz salę,
 • bezpieczeństwo swoich pracowników.

Co wyróżnia nasze szkolenia online przez internet?

Najlepszą dla nas rekomendacją, jest zadowolony klient. Według niego największymi atutami cechującymi nasze szkolenia są:

 • zrozumiałe, przejrzyste i kompletne materiały,
 • bezstresowe szkolenie i egzamin,
 • test dotyczący jedynie kwestii poruszanych w modułach,
 • korzystna cena i profesjonalne wsparcie,
 • brak konieczności wychodzenia z domu. 

Ocena ryzyka zawodowego – zamów teraz, bezpieczne zakupy online w kilka chwil

Prawo pracy nakłada na pracodawcę obowiązek przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Na mocy § 226 Kodeksu pracy, każdy pracodawca jest zobowiązany ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą. Powinien poinformować o zaistniałym ryzyku pracowników oraz zapoznać ich z zasadami ochrony przed zagrożeniami kładąc przy tym nacisk na stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.

SZCZEGÓŁY
Kontakt z ekspertem

Masz pytania ?

 • potrzebujesz fakturę VAT z terminem płatności
 • chcesz podpisać umowę na stałą współpracę
 • potrzebujesz dodatkowych informacji

Zadzwoń do nas lub napisz

telefon:

500 501 475

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  PGS bhponline 2021, testy bhp 2021, testy bhp, testy , egzamin szkolenie bhp dla służby BHP