test tabela

Szkolenia okresowe BHP dla pracodawców i kierowników z podziałem na środowisko pracy:

pracodawców i osób kierujących pracownikami
pracodawców wykonujących zadania służby BHP
pracodawców i osób kierujących personelem medycznym
pracodawców i osób kierujących personelem medycznym w narażeniu na działanie pola elektromagnetycznego
pracodawców i osób kierujących pracownikami w aptekach i branży farmaceutycznej
dyrektorów szkół i placówek oświatowych
pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w żłobkach i przedszkolach
wykładowców i rektorów uczelni i szkół wyższych