PGS Polska Grupa Szkoleniowa

Oferujemy wygodny i bezpieczny sposób na realizację szkoleń Online

Aktualna biblioteka kursów i szkoleń:

• szkolenia BHP wstępne i okresowe w języku polskim, angielskim i ukraińskim

• szkolenia okresowe i wstepne bhp do pracy zdalnej

• kursy pierwszej pomocy przedmedycznej

• kurs PPOŻ i zasady ewakuacji

test online bhp online polska grupa szkoleniowa

Osoby prywatne

Platforma dostępna jest dla Ciebie Online, na dowolnym urządzeniu w dowolnym miejscu i czasie

Szybki zakup i realizacja

Platforma dostępna jest dla Ciebie Online, na dowolnym urządzeniu w dowolnym miejscu i czasie

Firmy i korporacje

Platforma dostępna jest dla Ciebie Online, na dowolnym urządzeniu w dowolnym miejscu i czasie

Rozszeżone funkcje zarządzania

Platforma dostępna jest dla Ciebie Online, na dowolnym urządzeniu w dowolnym miejscu i czasie

Instytucje publiczne

Platforma dostępna jest dla Ciebie Online, na dowolnym urządzeniu w dowolnym miejscu i czasie

Uproszczone formy zamówienia

Platforma dostępna jest dla Ciebie Online, na dowolnym urządzeniu w dowolnym miejscu i czasie

BHP wstępne i okresowe online dla pracowników administracyjno biurowych i pokrewnych

Kurs wstępny BHP online dla pracowników biurowych w trybie pracy zdalnej lub hybrydowej

Szkolenie zostało precyzyjnie opracowane dla nastepujących stanowisk pracy:
 • nowo przyjmowanych przyjmowanych pracowników administracyjno biurowych pracującej w trybie zdalnym i hybrydowym

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników adminisstracyjno biurowych i pokrewnych

Szkolenie zostało precyzyjnie opracowane dla nastepujących stanowisk pracy:
 • Pracownik administracyjno biurowy – praca stacjonarna, zdalna lub hybrydowa
 • Pracownik administracyjno biurowy – wizytujący place budowy
 • Programista, informatyk, pracownik działu IT – praca stacjonarna, zdalna lub hybrydowa
VNU_M434_09

Szkolenie wstępne i okresowe BHP dla kadry administracyjno biurowej - dostęp online / e-learning / podstawa prawna

Podstawa prawna szkolenia

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).
 • Certyfikat – zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP oraz program szkolenia zgodny z w/w rozporządzeniem oraz respektowany przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • Jako jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie BHP posiadamy wszelkie niezbędne do tego uprawnienia oraz przygotowanie dydaktyczne do odpowiedniej realizacji programów szkoleń BHP.
  Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) – nr ewidencyjny: 2.30/00255/2023.

Szkolenie BHP online dla pracodawcy i kadry kierowniczej

Szkolenie zostało precyzyjnie opracowane dla nastepujących stanowisk pracy:

 • Pracodawca
 • Pracodawca wykonujący zadania służby BHP
 • Pracodawca i osoby kierujące personelem medycznym
 • Pracodawca i osoby kierujące personelem medycznym w narażeniu na działanie pola elektromagnetycznego
 • Pracodawca i osoby kierujące pracownikami w aptekach i branży farmaceutycznej
 • Pracodawca i inne osoby kierujące pracownikami w żłobkach i przedszkolach
 • Dyrektor szkoły i placówek oświatowych
 • Wykładowcy i rektorzy uczelni i szkół wyższych
 • Kadra kierownicza – praca stacjonarna
 • Kadra kierownicza – praca zdalna lub hybrydowa
 • Kadra kierownicza wizytująca place budowy i inwestycji
 • Kierownik budowy
HD_M592_04

Szkolenie okresowe dla pracodawców i kadry kierowniczej - dostęp online / e-learning / podstawa prawna

Podstawa prawna szkolenia

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).
 • Certyfikat – zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP oraz program szkolenia zgodny z w/w rozporządzeniem oraz respektowany przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • Jako jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie BHP posiadamy wszelkie niezbędne do tego uprawnienia oraz przygotowanie dydaktyczne do odpowiedniej realizacji programów szkoleń BHP.
  Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) – nr ewidencyjny: 2.30/00255/2023.

Szkolenie BHP online dla pracodawcy i kadry kierowniczej

Szkolenie zostało precyzyjnie opracowane dla nastepujących stanowisk pracy:

 • Pracodawca
 • Pracodawca wykonujący zadania służby BHP
 • Pracodawca i osoby kierujące personelem medycznym
 • Pracodawca i osoby kierujące personelem medycznym w narażeniu na działanie pola elektromagnetycznego
 • Pracodawca i osoby kierujące pracownikami w aptekach i branży farmaceutycznej
 • Pracodawca i inne osoby kierujące pracownikami w żłobkach i przedszkolach
 • Dyrektor szkoły i placówek oświatowych
 • Wykładowcy i rektorzy uczelni i szkół wyższych
 • Kadra kierownicza – praca stacjonarna
 • Kadra kierownicza – praca zdalna lub hybrydowa
 • Kadra kierownicza wizytująca place budowy i inwestycji
 • Kierownik budowy
HL_M610_07

Szkolenie okresowe dla pracodawców i kadry kierowniczej - dostęp online / e-learning / podstawa prawna

Podstawa prawna szkolenia

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).
 • Certyfikat – zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP oraz program szkolenia zgodny z w/w rozporządzeniem oraz respektowany przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • Jako jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie BHP posiadamy wszelkie niezbędne do tego uprawnienia oraz przygotowanie dydaktyczne do odpowiedniej realizacji programów szkoleń BHP.
  Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) – nr ewidencyjny: 2.30/00255/2023.

Szkolenie BHP online dla pracodawcy i kadry kierowniczej

Szkolenie zostało precyzyjnie opracowane dla nastepujących stanowisk pracy:

 • Pracodawca
 • Pracodawca wykonujący zadania służby BHP
 • Pracodawca i osoby kierujące personelem medycznym
 • Pracodawca i osoby kierujące personelem medycznym w narażeniu na działanie pola elektromagnetycznego
 • Pracodawca i osoby kierujące pracownikami w aptekach i branży farmaceutycznej
 • Pracodawca i inne osoby kierujące pracownikami w żłobkach i przedszkolach
 • Dyrektor szkoły i placówek oświatowych
 • Wykładowcy i rektorzy uczelni i szkół wyższych
 • Kadra kierownicza – praca stacjonarna
 • Kadra kierownicza – praca zdalna lub hybrydowa
 • Kadra kierownicza wizytująca place budowy i inwestycji
 • Kierownik budowy
NTH_M324_09

Szkolenie okresowe dla pracodawców i kadry kierowniczej - dostęp online / e-learning / podstawa prawna

Podstawa prawna szkolenia

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).
 • Certyfikat – zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP oraz program szkolenia zgodny z w/w rozporządzeniem oraz respektowany przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • Jako jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie BHP posiadamy wszelkie niezbędne do tego uprawnienia oraz przygotowanie dydaktyczne do odpowiedniej realizacji programów szkoleń BHP.
  Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) – nr ewidencyjny: 2.30/00255/2023.

Szkolenie BHP online dla pracodawcy i kadry kierowniczej

Szkolenie zostało precyzyjnie opracowane dla nastepujących stanowisk pracy:

 • Pracodawca
 • Pracodawca wykonujący zadania służby BHP
 • Pracodawca i osoby kierujące personelem medycznym
 • Pracodawca i osoby kierujące personelem medycznym w narażeniu na działanie pola elektromagnetycznego
 • Pracodawca i osoby kierujące pracownikami w aptekach i branży farmaceutycznej
 • Pracodawca i inne osoby kierujące pracownikami w żłobkach i przedszkolach
 • Dyrektor szkoły i placówek oświatowych
 • Wykładowcy i rektorzy uczelni i szkół wyższych
 • Kadra kierownicza – praca stacjonarna
 • Kadra kierownicza – praca zdalna lub hybrydowa
 • Kadra kierownicza wizytująca place budowy i inwestycji
 • Kierownik budowy

Podstawa prawna szkolenia

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).
 • Certyfikat – zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP oraz program szkolenia zgodny z w/w rozporządzeniem oraz respektowany przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • Jako jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie BHP posiadamy wszelkie niezbędne do tego uprawnienia oraz przygotowanie dydaktyczne do odpowiedniej realizacji programów szkoleń BHP.
  Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) – nr ewidencyjny: 2.30/00255/2023.

Szkolenie BHP online dla pracodawcy i kadry kierowniczej

Szkolenie zostało precyzyjnie opracowane dla nastepujących stanowisk pracy:

 • Pracodawca
 • Pracodawca wykonujący zadania służby BHP
 • Pracodawca i osoby kierujące personelem medycznym
 • Pracodawca i osoby kierujące personelem medycznym w narażeniu na działanie pola elektromagnetycznego
 • Pracodawca i osoby kierujące pracownikami w aptekach i branży farmaceutycznej
 • Pracodawca i inne osoby kierujące pracownikami w żłobkach i przedszkolach
 • Dyrektor szkoły i placówek oświatowych
 • Wykładowcy i rektorzy uczelni i szkół wyższych
 • Kadra kierownicza – praca stacjonarna
 • Kadra kierownicza – praca zdalna lub hybrydowa
 • Kadra kierownicza wizytująca place budowy i inwestycji
 • Kierownik budowy

Szkolenie okresowe dla pracodawców i kadry kierowniczej - dostęp online / e-learning / podstawa prawna

Podstawa prawna szkolenia

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).
 • Certyfikat – zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP oraz program szkolenia zgodny z w/w rozporządzeniem oraz respektowany przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • Jako jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie BHP posiadamy wszelkie niezbędne do tego uprawnienia oraz przygotowanie dydaktyczne do odpowiedniej realizacji programów szkoleń BHP.
  Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) – nr ewidencyjny: 2.30/00255/2023.

Szkolenie BHP online dla pracodawcy i kadry kierowniczej

Szkolenie zostało precyzyjnie opracowane dla nastepujących stanowisk pracy:

 • Pracodawca
 • Pracodawca wykonujący zadania służby BHP
 • Pracodawca i osoby kierujące personelem medycznym
 • Pracodawca i osoby kierujące personelem medycznym w narażeniu na działanie pola elektromagnetycznego
 • Pracodawca i osoby kierujące pracownikami w aptekach i branży farmaceutycznej
 • Pracodawca i inne osoby kierujące pracownikami w żłobkach i przedszkolach
 • Dyrektor szkoły i placówek oświatowych
 • Wykładowcy i rektorzy uczelni i szkół wyższych
 • Kadra kierownicza – praca stacjonarna
 • Kadra kierownicza – praca zdalna lub hybrydowa
 • Kadra kierownicza wizytująca place budowy i inwestycji
 • Kierownik budowy

Szkolenie okresowe dla pracodawców i kadry kierowniczej - dostęp online / e-learning / podstawa prawna

Podstawa prawna szkolenia

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).
 • Certyfikat – zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP oraz program szkolenia zgodny z w/w rozporządzeniem oraz respektowany przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • Jako jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie BHP posiadamy wszelkie niezbędne do tego uprawnienia oraz przygotowanie dydaktyczne do odpowiedniej realizacji programów szkoleń BHP.
  Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) – nr ewidencyjny: 2.30/00255/2023.

Szkolenie BHP online dla pracodawcy i kadry kierowniczej

Szkolenie zostało precyzyjnie opracowane dla nastepujących stanowisk pracy:

 • Pracodawca
 • Pracodawca wykonujący zadania służby BHP
 • Pracodawca i osoby kierujące personelem medycznym
 • Pracodawca i osoby kierujące personelem medycznym w narażeniu na działanie pola elektromagnetycznego
 • Pracodawca i osoby kierujące pracownikami w aptekach i branży farmaceutycznej
 • Pracodawca i inne osoby kierujące pracownikami w żłobkach i przedszkolach
 • Dyrektor szkoły i placówek oświatowych
 • Wykładowcy i rektorzy uczelni i szkół wyższych
 • Kadra kierownicza – praca stacjonarna
 • Kadra kierownicza – praca zdalna lub hybrydowa
 • Kadra kierownicza wizytująca place budowy i inwestycji
 • Kierownik budowy

Szkolenie okresowe dla pracodawców i kadry kierowniczej - dostęp online / e-learning / podstawa prawna

Podstawa prawna szkolenia

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).
 • Certyfikat – zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP oraz program szkolenia zgodny z w/w rozporządzeniem oraz respektowany przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • Jako jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie BHP posiadamy wszelkie niezbędne do tego uprawnienia oraz przygotowanie dydaktyczne do odpowiedniej realizacji programów szkoleń BHP.
  Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) – nr ewidencyjny: 2.30/00255/2023.

Szkolenie BHP online dla pracodawcy i kadry kierowniczej

Szkolenie zostało precyzyjnie opracowane dla nastepujących stanowisk pracy:

 • Pracodawca
 • Pracodawca wykonujący zadania służby BHP
 • Pracodawca i osoby kierujące personelem medycznym
 • Pracodawca i osoby kierujące personelem medycznym w narażeniu na działanie pola elektromagnetycznego
 • Pracodawca i osoby kierujące pracownikami w aptekach i branży farmaceutycznej
 • Pracodawca i inne osoby kierujące pracownikami w żłobkach i przedszkolach
 • Dyrektor szkoły i placówek oświatowych
 • Wykładowcy i rektorzy uczelni i szkół wyższych
 • Kadra kierownicza – praca stacjonarna
 • Kadra kierownicza – praca zdalna lub hybrydowa
 • Kadra kierownicza wizytująca place budowy i inwestycji
 • Kierownik budowy

Szkolenie okresowe dla pracodawców i kadry kierowniczej - dostęp online / e-learning / podstawa prawna

Podstawa prawna szkolenia

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).
 • Certyfikat – zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP oraz program szkolenia zgodny z w/w rozporządzeniem oraz respektowany przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • Jako jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie BHP posiadamy wszelkie niezbędne do tego uprawnienia oraz przygotowanie dydaktyczne do odpowiedniej realizacji programów szkoleń BHP.
  Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) – nr ewidencyjny: 2.30/00255/2023.

Szkolenie BHP online dla pracodawcy i kadry kierowniczej

Szkolenie zostało precyzyjnie opracowane dla nastepujących stanowisk pracy:

 • Pracodawca
 • Pracodawca wykonujący zadania służby BHP
 • Pracodawca i osoby kierujące personelem medycznym
 • Pracodawca i osoby kierujące personelem medycznym w narażeniu na działanie pola elektromagnetycznego
 • Pracodawca i osoby kierujące pracownikami w aptekach i branży farmaceutycznej
 • Pracodawca i inne osoby kierujące pracownikami w żłobkach i przedszkolach
 • Dyrektor szkoły i placówek oświatowych
 • Wykładowcy i rektorzy uczelni i szkół wyższych
 • Kadra kierownicza – praca stacjonarna
 • Kadra kierownicza – praca zdalna lub hybrydowa
 • Kadra kierownicza wizytująca place budowy i inwestycji
 • Kierownik budowy

Szkolenie okresowe dla pracodawców i kadry kierowniczej - dostęp online / e-learning / podstawa prawna

Podstawa prawna szkolenia

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).
 • Certyfikat – zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP oraz program szkolenia zgodny z w/w rozporządzeniem oraz respektowany przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • Jako jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie BHP posiadamy wszelkie niezbędne do tego uprawnienia oraz przygotowanie dydaktyczne do odpowiedniej realizacji programów szkoleń BHP.
  Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) – nr ewidencyjny: 2.30/00255/2023.

Szkolenie BHP online dla pracodawcy i kadry kierowniczej

Szkolenie zostało precyzyjnie opracowane dla nastepujących stanowisk pracy:

 • Pracodawca
 • Pracodawca wykonujący zadania służby BHP
 • Pracodawca i osoby kierujące personelem medycznym
 • Pracodawca i osoby kierujące personelem medycznym w narażeniu na działanie pola elektromagnetycznego
 • Pracodawca i osoby kierujące pracownikami w aptekach i branży farmaceutycznej
 • Pracodawca i inne osoby kierujące pracownikami w żłobkach i przedszkolach
 • Dyrektor szkoły i placówek oświatowych
 • Wykładowcy i rektorzy uczelni i szkół wyższych
 • Kadra kierownicza – praca stacjonarna
 • Kadra kierownicza – praca zdalna lub hybrydowa
 • Kadra kierownicza wizytująca place budowy i inwestycji
 • Kierownik budowy

Szkolenie okresowe dla pracodawców i kadry kierowniczej - dostęp online / e-learning / podstawa prawna

Podstawa prawna szkolenia

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).
 • Certyfikat – zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP oraz program szkolenia zgodny z w/w rozporządzeniem oraz respektowany przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • Jako jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie BHP posiadamy wszelkie niezbędne do tego uprawnienia oraz przygotowanie dydaktyczne do odpowiedniej realizacji programów szkoleń BHP.
  Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) – nr ewidencyjny: 2.30/00255/2023.