Testy BHP online

Na tej stronie zamieszczamy najczęściej pojawiające sie pytania wraz z odpowiedziami, które znajdą się na egzaminie i testach BHP podczas szkoleń BHP online.

  zamów szkolenie Online  

Testy BHP – pytania i odpowiedzi 

testy BHP, egzamin bhp online, egzamin bhp przez internet,  test bhp odpowiedzi, test szkolenie bhp okresowe, test bhp pytania i odpowiedzi, test bhp kurs wstepny, testy bhp za darmo

Przykładowe pytania i odpowiedzi do Testu BHP na egzamin ze szkolenia BHP online

1. Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy sprawuje:

 1. Najwyższa Izba Kontroli
 2. Państwowa Inspekcja Pracy
 3. Prokuratura

2. Za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie odpowiada:

 1. Kierownik działu bhp
 2. Pracodawca
 3. Zakładowy społeczny inspektor pracy

3. Zatrudnianie kobiet przy pracach wzbronionych jest:

 1. Dopuszczalne na pisemny wniosek pracownicy
 2. Możliwe, jeśli związek zawodowy wyrazi n to zgodę
 3. Zabronione i jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika
bhp online baner

4. Czas pracy pracownika młodocianego powyżej 16 lat nie może przekraczać:

 1. 6 godzin na dobę
 2. 8 godzin na dobę
 3. 12 godzin na dobę

 5. Okresowym badaniom lekarskim podlegają:

 1. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w zakładzie
 2. Tylko pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych
 3. Tylko pracownicy zatrudnieni na stanowiskach szkodliwych i uciążliwych

6. Wypadek przy pracy to każde zdarzenie:

 1. Powodujące uraz lub śmierć pracownika
 2. Nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć i pozostające w związku z pracą
 3. Powodujące niezdolność do pracy

7. Protokół powypadkowy sporządza się w terminie nie późniejszym niż w ciągu:

 1. 10 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku
 2. 14 dnia od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku
 3. 21 dni od daty wypadku

8. W pomieszczeniu biurowym temperatura powietrza nie może być niższa niż:

 1. 16°C
 2. 18°C
 3. 20°C

9. Na każdego pracownika, jednocześnie zatrudnionego w pomieszczeniu pracy, powinno przypadać co najmniej:

 1. 10 m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz 3 m2 wolnej, niezajętej przez urządzenia techniczne, sprzęt itp. powierzchni podłogi
 2. 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz 2 m2 wolnej, niezajętej przez urządzenia techniczne, sprzęt itp. powierzchni podłogi
 3. 15 m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz 3 m2 wolnej, niezajętej przez urządzenia techniczne, sprzęt itp. powierzchni podłog

10. Przystosowaniem maszyn, urządzeń, narzędzi pracy i stanowisk pracy oraz środowiska do anatomicznych i psychofizycznych cech i możliwości człowieka zajmuje się:

 1. Fizjologia pracy
 2. Ergonomia
 3. Socjologia

11. Dopuszczalna norma dźwigania ciężarów przez dorosłych mężczyzn, przy pracy stałej, wynosi:

 1. 50 kg
 2. 40 kg
 3. 30 kg

12. W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, pracownik:

 1. Ma prawo powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego
 2. Powinien pracować dalej, zachowując zwiększoną ostrożność
 3. Może oddalić się z miejsca pracy

13. Minimalna szerokość dostępu do sprzętu gaśniczego wynosi:

 1. 0,5 m
 2. 0,75 m
 3. 1 m

14. W przypadku zapalenia się urządzenia elektrycznego powinno się go gasić:

 1. Gaśnicą pianową
 2. Wodą
 3. Gaśnicą śniegową

15. Ranę po oparzeniu kwasem w pierwszej kolejności należy przemyć:

 1. Ługiem sodowym
 2. Roztworem dwuwęglanu sodu
 3. Obfitym strumieniem wody
bhp online baner

Darmowe testy BHP

U nas możesz bezpłatnie sprawdzić swoja wiedze lub zweryfikować wiedzę swoich pracowników.

Ponizej umieściliśmy zbiór testów BHP dla różnych grup zawodowych:

 • pracowników administracyjno biurowych,
 • pracodawców i osób kierujacych pracownikami,
 • pracowników słuzby BHP, 
 • pracowników oświaty,
 • pracpwników słuzby zdrowia
 • pozostałych geup zawodowych

Sprawdz swoją wiedze, rozpocznij egzamin BHP onlien za darmo.

Kontakt z ekspertem

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi napisz do nas lub zadzwoń.

Z przyjemnością odpowiemy na twoje pytanie i dołączymy je do listy.

BHPONLINE.PL Polska Grupa Szkoleniowa
500 501 475
biuro@bhponline.pl

Transparent Video0

  Napisz do nas

  Nowoczesna Platforma

  Nasze rozwiązania elastycznie dopasują się do potrzeb Twojej Firmy

  Bezpieczne zakupy Online

  Bezpieczne zakupy przez Internet zapewnia największy Polski operator “Przelewy24”

  Dostęp do kursów 24 h/7

  Platforma dostępna jest dla Ciebie Online, na dowolnym urządzeniu w dowolnym miejscu

  Dostęp bez limitu

  Szkolenia i test bez ograniczeń czasowych. Naukę możesz przerywać i kontynuować kiedy chcesz

  Pełne wsparcie Online

  Na nas zawsze możesz liczyć. Służymy wsparciem merytorycznym i technicznym

  Multi wybór szkoleń

  Największa w Polsce baza kursów i szkoleń BHP, PPOŻ, Pierwszej Pomocy w trybie zdalnym