Testy BHP online

Darmowe testy BHP

Na tej stronie zamieszczamy najczęściej pojawiające się pytania wraz z odpowiedziami, które znajdą się na egzaminie i testach BHP podczas szkoleń BHP online.

  zamów szkolenie Online  

Testy BHP – pytania i odpowiedzi 

testy BHP, egzamin bhp online, egzamin bhp przez internet,  test bhp odpowiedzi, test szkolenie bhp okresowe, test bhp pytania i odpowiedzi, test bhp kurs wstępny, testy bhp za darmo

Przykładowe pytania i odpowiedzi do Testu BHP na egzamin ze szkolenia BHP online.

Darmowe testy BHP

1. Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy sprawuje:

 1. Najwyższa Izba Kontroli
 2. Państwowa Inspekcja Pracy
 3. Prokuratura

2. Za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie odpowiada:

 1. Kierownik działu bhp
 2. Pracodawca
 3. Zakładowy społeczny inspektor pracy

3. Zatrudnianie kobiet przy pracach wzbronionych jest:

 1. Dopuszczalne na pisemny wniosek pracownicy
 2. Możliwe, jeśli związek zawodowy wyrazi n to zgodę
 3. Zabronione i jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika

4. Czas pracy pracownika młodocianego powyżej 16 lat nie może przekraczać:

 1. 6 godzin na dobę
 2. 8 godzin na dobę
 3. 12 godzin na dobę

 5. Okresowym badaniom lekarskim podlegają:

 1. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w zakładzie
 2. Tylko pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych
 3. Tylko pracownicy zatrudnieni na stanowiskach szkodliwych i uciążliwych

6. Wypadek przy pracy to każde zdarzenie:

 1. Powodujące uraz lub śmierć pracownika
 2. Nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć i pozostające w związku z pracą
 3. Powodujące niezdolność do pracy

7. Protokół powypadkowy sporządza się w terminie nie późniejszym niż w ciągu:

 1. 10 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku
 2. 14 dnia od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku
 3. 21 dni od daty wypadku

8. W pomieszczeniu biurowym temperatura powietrza nie może być niższa niż:

 1. 16°C
 2. 18°C
 3. 20°C

9. Na każdego pracownika, jednocześnie zatrudnionego w pomieszczeniu pracy, powinno przypadać co najmniej:

 1. 10 m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz 3 m2 wolnej, niezajętej przez urządzenia techniczne, sprzęt itp. powierzchni podłogi
 2. 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz 2 m2 wolnej, niezajętej przez urządzenia techniczne, sprzęt itp. powierzchni podłogi
 3. 15 m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz 3 m2 wolnej, niezajętej przez urządzenia techniczne, sprzęt itp. powierzchni podłog

10. Przystosowaniem maszyn, urządzeń, narzędzi pracy i stanowisk pracy oraz środowiska do anatomicznych i psychofizycznych cech i możliwości człowieka zajmuje się:

 1. Fizjologia pracy
 2. Ergonomia
 3. Socjologia

11. Dopuszczalna norma dźwigania ciężarów przez dorosłych mężczyzn, przy pracy stałej, wynosi:

 1. 50 kg
 2. 40 kg
 3. 30 kg

12. W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, pracownik:

 1. Ma prawo powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego
 2. Powinien pracować dalej, zachowując zwiększoną ostrożność
 3. Może oddalić się z miejsca pracy

13. Minimalna szerokość dostępu do sprzętu gaśniczego wynosi:

 1. 0,5 m
 2. 0,75 m
 3. 1 m

14. W przypadku zapalenia się urządzenia elektrycznego powinno się go gasić:

 1. Gaśnicą pianową
 2. Wodą
 3. Gaśnicą śniegową

15. Ranę po oparzeniu kwasem w pierwszej kolejności należy przemyć:

 1. Ługiem sodowym
 2. Roztworem dwuwęglanu sodu
 3. Obfitym strumieniem wody

Darmowe testy BHP

U nas możesz bezpłatnie sprawdzić swoją wiedzę lub zweryfikować wiedzę swoich pracowników.

Poniżej umieściliśmy zbiór testów BHP dla różnych grup zawodowych:

 • pracowników administracyjno biurowych,
 • pracodawców i osób kierujących pracownikami,
 • pracowników służby BHP, 
 • pracowników oświaty,
 • pracowników służby zdrowia,
 • pozostałych grup zawodowych.

Sprawdź swoją wiedzę, rozpocznij egzamin BHP online za darmo.

Test egzaminacyjny BHP dla pracowników biurowych

Testy bhp dla pracownikó biurowych, testy egzaminacyjne bhp, bhp online, darmowe testy bhp dla pracowników biurowych.

Test egzaminacyjny BHP dla opiekunów i nauczycieli w żłobkach i przedszkolach

Test BHP, pytania i odpowiedzi do szkolenia dla nauczycieli i opiekunów w żłobkach i przedszkolach. Rozpocznij teraz. Darmowy test BHP.

Test BHP dla lekarzy pytania i odpowiedzi – Darmowe testy BHP

Testy bhp dla lekarzy, testy egzaminacyjne bhp, bhp online, darmowe testy bhp dla lekarzy i personelu medycznego.

Test BHP dla nauczycieli pytania i odpowiedzi Testy BHP 2023/2024

Testy bhp dla nauczycieli, testy egzaminacyjne bhp, bhp online, darmowe testy bhp dla nauczycieli

Test BHP dla pracowników Służby BHP pytania i odpowiedzi

Testy bhp dla pracowników służby BHP, testy egzaminacyjne bhp, bhp online, darmowe testy bhp dla służby BHP

Test BHP dla Pracodawcy i kadry kierowniczej

Testy bhp dla pracodawcy, testy egzaminacyjne bhp, bhp online, darmowe testy bhp dla pracodawcy i kadry kierowniczej

Pierwsza pomoc przedmedyczna – pytania i odpowiedzi do testu online

Pierwsza pomoc przedmedyczna pytania na egzamin, darmowy test sprawdzający. Szkolenia i kursy z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Test BHP do szkolenia wstępnego – darmowy test BHP online

Testy wstępne BHP dla pracowników budowlanych, fizycznych, kierowców, monterów, serwisatnów, elektryków. Darmowe testy BHP wstępne.

Test BHP dla fryzjerów i fryzjerek – pytania i odpowiedzi do egzaminu BHP

Testy wstępne i okresowe BHP dla pracowników zakłądów fryzjerskich. Darmowe testy BHP wstępne i okresowe.

Test BHP dla kosmetyczki i manikiurzystki – pytania i odpowiedzi

Testy wstępne i okresowe BHP dla kosmetyczki i manikiurzystki. Darmowe testy BHP wstępne i okresowe. Szkolenia BHP online.

Darmowy test z pierwszej pomocy dla nauczycieli i opiekunów

Darmowy test z pierwszej pomocy dla nauczycieli i opiekunów w żłobkach i przedszkolach, darmowy test sprawdzający. Sprawdź swoje wiedomości przez szkoleniem.

Test BHP dla pracowników inżynieryjno technicznych

Testy wstępne BHP dla pracowników inżynieryjno - technicznych. Darmowe testy BHP wstępne i okresowe.

Darmowy test z pierwszej pomocy przedmedycznej

Szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. PGS Polska Grupa Szkoleniowa

Kontakt z ekspertem

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi napisz do nas lub zadzwoń.

Z przyjemnością odpowiemy na twoje pytanie i dołączymy je do listy.

BHPONLINE.PL Polska Grupa Szkoleniowa
500 501 475
biuro@bhponline.pl

Transparent Video0

  Napisz do nas

  Polska Grupa Szkoleniowa BHPONLINE.PL

  Nowoczesna Platforma

  Nasze rozwiązania elastycznie dopasują się do potrzeb Twojej Firmy

  Bezpieczne zakupy Online

  Bezpieczne zakupy przez Internet zapewnia największy Polski operator „Przelewy24”

  Dostęp do kursów 24 h/7

  Platforma dostępna jest dla Ciebie Online, na dowolnym urządzeniu w dowolnym miejscu

  Dostęp bez limitu

  Szkolenia i test bez ograniczeń czasowych. Naukę możesz przerywać i kontynuować kiedy chcesz

  Pełne wsparcie Online

  Na nas zawsze możesz liczyć. Służymy wsparciem merytorycznym i technicznym

  Multi wybór szkoleń

  Największa w Polsce baza kursów i szkoleń BHP, PPOŻ, Pierwszej Pomocy w trybie zdalnym