Platforma szkoleniowa przygotowana i dedykowana jest dla średnich i dużych firm i korporacji.

Oferujemy platformę szkoleniową dedykowaną dużym firmom i korporacjom, która ułatwia proces zarządzania szkoleniami i ich organizacji.


RIS: Jako organizator szkoleń posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
Numer ewidencyjny: 2.30/00255/2023

 

Poniżej szczegóły i możliwości platformy.

NASZE ATUTY:

 1. Polskojęzyczny interfejs o intuicyjnej obsłudze z możliwością przełączenia wersji językowej na język angielski
 2. Personalizacja wyglądu profilu firmy na platformie – możliwość umieszczenia loga firmy oraz zastosowania dowolnej kolorystyki w menu platformy
 3. Dostępność platformy e-learningowej oraz szkoleń całodobowo
 4. Dowolnie programowany czas na realizację szkoleń – zgodnie z ustaleniami
 5. System raportowania – raporty ze szkoleń ukończonych, nieukończonych w formacie pdf, excel.
 6. Dokumentacja ze szkoleń dostarczana w wersji elektronicznej oraz papierowej
 7. Indywidualny opiekun Klienta zapewniający wsparcie techniczne i merytoryczne
   


WYMAGANIA SPRZĘTOWE I TECHNICZNE:

 1. Dostęp do platformy e-learningowej bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej - brak konieczności instalacji zewnętrznych aplikacji i oprogramowania.
 2. Kompatybilność z najbardziej popularnymi przeglądarkami internetowymi: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera, Microsoft Edge.
 3. Dowolne urządzenie: komputer, laptop, tablet, smartfon.
 4. Opcjonalnie słuchawki - szkolenia wzbogacone są głosem lektora.
   


ZARZĄDZANIE PLATFORMĄ SZKOLENIOWĄ PRZEZ KLIENTA – KONTO „OPIEKUNA BHP”

 1. Samodzielne zarządzanie szkoleniami i uczestnikami.
 2. Monitorowanie postępów (czy dany pracownik ukończył szkolenie czy nie).
 3. Podgląd i pobieranie wygenerowanych Zaświadczeń, dokumentów z egzaminu.
 4. Generowanie raportów ze szkoleń ukończonych i nieukończonych.
 5. Opcja zamieszczenia dowolnej informacji / notatki w systemowej wiadomości wysyłanej do uczestnika szkolenia.
 6. Możliwość elastycznego planowania i przydzielania szkoleń z ustaleniem zakresu czasowego kiedy uczestnicy mają zrealizować szkolenia.
 7. Automatyczne powiadomienia na adres e-mail Opiekuna o ukończeniu szkolenia przez danego uczestnika.
 8. Możliwość ustalania indywidualnych parametrów platformy, które opisane są w kolejnym punkcie.
   


DODATKOWE FUNKCJONALNOŚCI / PARAMETRY PLATFORMY:

 1. ustawienie dowolnego progu zdawalności egzaminu (domyślnie 80%)
 2. ilość pytań na egzaminie (domyślnie 10)
 3. ilość podejść do egzaminu (domyślnie - nieograniczona)
 4. dostępność szkolenia - jak długo ma być aktywne dla uczestnika (domyślnie - bez limitu, do czasu zaliczenia egzaminu)
 5. ustawienie możliwości realizacji szkoleń wyłącznie w dni robocze, w konkretnie ustalonym terminie i godzinach
 6. opcja ukrycia certyfikatów uczestnikom (wówczas widoczne będą tylko na koncie „Opiekuna BHP”)
 7. możliwość dostosowania treści szkoleń do wymagań i potrzeb klienta
 8. brak konieczności posiadania adresów e-mailowych przez uczestników
   


PROCES SZKOLENIA:

 1. Każdy uczestnik realizuje szkolenie poprzez indywidualne konto szkoleniowe oraz ma możliwość przerwania realizacji poszczególnych modułów szkoleniowych i powrotu do miejsca zakończenia szkolenia w dowolnym czasie oraz powtarzanie każdego modułu szkoleniowego dowolną ilość razy.
 2. Szkolenie zakończone jest testem jednokrotnego wyboru - w przypadku negatywnego wyniku testu - ponowne próby podejścia bez dodatkowych kosztów.
 3. Dostęp do szkolenia przydzielony dla danego uczestnika wygasa dopiero w momencie ukończenia szkolenia – wygenerowania Zaświadczenia – w opcji domyślnej, z nieograniczonym terminem na realizację.
 4. Zaświadczenie w formie elektronicznej generuje się niezwłocznie, automatycznie po zaliczeniu egzaminu.
   


ZGODNOŚĆ Z PRAWEM - PODSTAWA PRAWNA

 1. Prowadzenie szkoleń BHP zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. Dz. U. z 2004 r. nr 180, poz. 1860. z późn. zm.
 2. Stosowanie obowiązujących regulacji prawnych dotyczących ochrony danych osobowych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO)
   

Katalog szkoleń online  Zapytanie ofertowe


Zapraszam do współpracy


PGS BHP
Polska Grupa Szkoleniowa

Anna Sołtys
Koordynator ds. szkoleń, opiekun klienta
Tel:500501475
Email: biuro@bhponline.pl