Testy próbne BHP - pytania i odpowiedzi do egzaminu 2024

Darmowe testy BHP

U nas możesz bezpłatnie sprawdzić swoją wiedzę lub zweryfikować wiedzę swoich pracowników.


Udostępniamy zbiór testów BHP dla różnych grup zawodowych:

 • pracowników administracyjno biurowych,
 • pracodawców i osób kierujących pracownikami,
 • pracowników służby BHP, 
 • pracowników oświaty,
 • pracowników służby zdrowia,
 • pozostałych grup zawodowych.

Sprawdź swoją wiedzę, rozpocznij egzamin BHP online za darmo.Zdjęcie Nazwa szkolenia BHP Wersja językowa Ukończone
Pracownik Biurowy - Szkolenie Wstępne BHP - Test próbny online - pytania i odpowiedzi do egzaminu
 • Polski
 • ukraiński
 • angielski
594
Pracownik Biurowy - Test próbny BHP online - pytania i odpowiedzi do egzaminu
 • Polski
 • angielski
 • ukraiński
325
Pracownik Biurowy (praca zdalna) - Test próbny BHP online - pytania i odpowiedzi do egzaminu
 • Polski
 • angielski
 • ukraiński
91
Pracodawca i Kadra Kierownicza - Test próbny BHP online - pytania i odpowiedzi do egzaminu
 • Polski
 • angielski
 • ukraiński
235
Kadra Kierownicza (praca zdalna) - Test próbny BHP online - pytania i odpowiedzi do egzaminu
 • Polski
69
Służba BHP - Test próbny BHP online - pytania i odpowiedzi do egzaminu
 • Polski
 • Angielski
262
Pracownik Biurowy na Budowie - Test próbny BHP online - pytania i odpowiedzi do egzaminu
 • Polski
47
Pracodawca Wykonujący Zadania BHP - Test próbny BHP online - pytania i odpowiedzi do egzaminu
 • Polski
84
Pracodawca na Budowie - Test próbny BHP online - pytania i odpowiedzi do egzaminu
 • Polski
34
Kierownik Budowy - Test próbny BHP online - pytania i odpowiedzi do egzaminu
 • Polski
36
Inżynieryjno Techniczni - Test próbny BHP online - pytania i odpowiedzi do egzaminu
 • Polski
 • angielski
109
Lekarz - Test próbny BHP online - pytania i odpowiedzi do egzaminu
 • Polski
 • angielski
42
Pracodawca i Kierownictwo Medyczne - Test próbny BHP online - pytania i odpowiedzi do egzaminu
 • Polski
0
Pracodawca i Kierownictwo Medyczne Narażeni na Pole EM - Test próbny BHP online - pytania i odpowiedzi do egzaminu
 • Polski
14
Pielęgniarka i Personel Medyczny - Test próbny BHP online - pytania i odpowiedzi do egzaminu
 • Polski
66
Pracownik Służby Zdrowia Narażony na Pole EM - Test próbny BHP online - pytania i odpowiedzi do egzaminu
 • Polski
20
Pracownik Służby Zdrowia - Test próbny BHP online - pytania i odpowiedzi do egzaminu
 • Polski
 • Angielski
42
Ratownik Medyczny - Test próbny BHP online - pytania i odpowiedzi do egzaminu
 • Polski
28
Stomatolog - Test próbny BHP online - pytania i odpowiedzi do egzaminu
 • Polski
11
Asystent Stomatologa - Test próbny BHP online - pytania i odpowiedzi do egzaminu
 • Polski
17
Weterynarz - Test próbny BHP online - pytania i odpowiedzi do egzaminu
 • Polski
3
Asystent Weterynarza - Test próbny BHP online - pytania i odpowiedzi do egzaminu
 • Polski
1
Farmaceuta - Test próbny BHP online - pytania i odpowiedzi do egzaminu
 • Polski
10
Pracodawca i Kadra Kierownicza w Branży Farmaceutycznej- Test próbny BHP online - pytania i odpowiedzi do egzaminu
 • Polski
6
Pracownik IT- Test próbny BHP online - pytania i odpowiedzi do egzaminu
 • Polski
 • angielski
18
Pracownik IT (praca zdalna) - Test próbny BHP online - pytania i odpowiedzi do egzaminu
 • Polski
 • Angielski
14
Nauczyciel i Inny Pracownik Oświaty - Test próbny BHP online - pytania i odpowiedzi do egzaminu
 • Polski
 • angielski
143
Nauczyciel i Opiekun w Żłobku i Przedszkolu - Test próbny BHP online - pytania i odpowiedzi do egzaminu
 • Polski
 • angielski
 • ukraiński
31
Dyrektor Szkoły - Test próbny BHP online - pytania i odpowiedzi do egzaminu
 • Polski
5
Pracodawca i Kadra Kierownicza w Żłobkach i Przedszkolach - Test próbny BHP online - pytania i odpowiedzi do egzaminu
 • Polski
4
Wykładowca i Nauczyciel Szkoły Wyższej - Test próbny BHP online - pytania i odpowiedzi do egzaminu
 • Polski
 • angielski
5
Rektor Szkoły Wyższej - Test próbny BHP online - pytania i odpowiedzi do egzaminu
 • Polski
6
Przedstawiciel Handlowy - Test próbny BHP online - pytania i odpowiedzi do egzaminu
 • Polski
16
Wychowawca w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej - Test próbny BHP online - pytania i odpowiedzi do egzaminu
 • Polski
7
Sprzedawca - Test próbny BHP online - pytania i odpowiedzi do egzaminu
 • Polski
 • angielski
61
Fryzjer - Test próbny BHP online - pytania i odpowiedzi do egzaminu
 • Polski
5
Kosmetolog i Pracownik Salonu Kosmetycznego - Test próbny BHP online - pytania i odpowiedzi do egzaminu
 • Polski
20
Instruktor Sportu - Test próbny BHP online - pytania i odpowiedzi do egzaminu
 • Polski
5
Pierwsza Pomoc - Test próbny online - pytania i odpowiedzi do egzaminu
 • Polski
 • ukraiński
 • angielski
83
Pierwsza Pomoc (wariant rozszerzony) - Test próbny online - pytania i odpowiedzi do egzaminu
 • Polski
 • ukraiński
 • angielski
41
Pierwsza Pomoc dla Trenerów Sportowych - Test próbny online - pytania i odpowiedzi do egzaminu
 • Polski
24
PPOŻ i Zasady Ewakuacji - Test próbny online - pytania i odpowiedzi do egzaminu
 • Polski
 • angielski
91
Metodyka Instruktażu Stanowiskowego - Test próbny online - pytania i odpowiedzi do egzaminu
 • Polski
33

 

testy BHP, egzamin bhp online, egzamin bhp przez internet,  test bhp odpowiedzi, test szkolenie bhp okresowe, test bhp pytania i odpowiedzi, test bhp kurs wstępny, testy bhp za darmo

Przykładowe pytania i odpowiedzi do Testu BHP na egzamin ze szkolenia BHP online.

1. Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy sprawuje:

 1. Najwyższa Izba Kontroli
 2. Państwowa Inspekcja Pracy
 3. Prokuratura

2. Za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie odpowiada:

 1. Kierownik działu bhp
 2. Pracodawca
 3. Zakładowy społeczny inspektor pracy

3. Zatrudnianie kobiet przy pracach wzbronionych jest:

 1. Dopuszczalne na pisemny wniosek pracownicy
 2. Możliwe, jeśli związek zawodowy wyrazi n to zgodę
 3. Zabronione i jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika

4. Czas pracy pracownika młodocianego powyżej 16 lat nie może przekraczać:

 1. 6 godzin na dobę
 2. 8 godzin na dobę
 3. 12 godzin na dobę

 5. Okresowym badaniom lekarskim podlegają:

 1. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w zakładzie
 2. Tylko pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych
 3. Tylko pracownicy zatrudnieni na stanowiskach szkodliwych i uciążliwych

6. Wypadek przy pracy to każde zdarzenie:

 1. Powodujące uraz lub śmierć pracownika
 2. Nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć i pozostające w związku z pracą
 3. Powodujące niezdolność do pracy

7. Protokół powypadkowy sporządza się w terminie nie późniejszym niż w ciągu:

 1. 10 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku
 2. 14 dnia od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku
 3. 21 dni od daty wypadku

8. W pomieszczeniu biurowym temperatura powietrza nie może być niższa niż:

 1. 16°C
 2. 18°C
 3. 20°C

9. Na każdego pracownika, jednocześnie zatrudnionego w pomieszczeniu pracy, powinno przypadać co najmniej:

 1. 10 m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz 3 m2 wolnej, niezajętej przez urządzenia techniczne, sprzęt itp. powierzchni podłogi
 2. 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz 2 m2 wolnej, niezajętej przez urządzenia techniczne, sprzęt itp. powierzchni podłogi
 3. 15 m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz 3 m2 wolnej, niezajętej przez urządzenia techniczne, sprzęt itp. powierzchni podłog

10. Przystosowaniem maszyn, urządzeń, narzędzi pracy i stanowisk pracy oraz środowiska do anatomicznych i psychofizycznych cech i możliwości człowieka zajmuje się:

 1. Fizjologia pracy
 2. Ergonomia
 3. Socjologia

11. Dopuszczalna norma dźwigania ciężarów przez dorosłych mężczyzn, przy pracy stałej, wynosi:

 1. 50 kg
 2. 40 kg
 3. 30 kg

12. W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, pracownik:

 1. Ma prawo powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego
 2. Powinien pracować dalej, zachowując zwiększoną ostrożność
 3. Może oddalić się z miejsca pracy

13. Minimalna szerokość dostępu do sprzętu gaśniczego wynosi:

 1. 0,5 m
 2. 0,75 m
 3. 1 m

14. W przypadku zapalenia się urządzenia elektrycznego powinno się go gasić:

 1. Gaśnicą pianową
 2. Wodą
 3. Gaśnicą śniegową

15. Ranę po oparzeniu kwasem w pierwszej kolejności należy przemyć:

 1. Ługiem sodowym
 2. Roztworem dwuwęglanu sodu
 3. Obfitym strumieniem wody