Lekarz - Test próbny BHP online - pytania i odpowiedzi do egzaminu

1 . Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy sprawuje:

2 . Natężenie oświetlenia na stanowisku pracy uzależnia się od:

3 . Podstawowa norma czasu pracy w wymiarze 7 godzin 35 minut na dobę dotyczy:

4 . Promieniowanie jonizujące, na które narażeni są pracownicy placówek medycznych zalicza się do:

5 . Przed każdym kontaktem z pacjentem, z krwią i płynami ustrojowymi personel medyczny powinien:

6 . Natężenie oświetlenia w gabinetach lekarskich nie powinno być mniejsze niż:

7 . Jedną z podstawowych metod profilaktyki zakażeń szpitalnych jest:

8 . Podczas ekspozycji na promieniowanie laserowe najbardziej narażonym narządem są:

9 . Za każdą godzinę pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych, pracownikowi pełniącemu dyżur medyczny przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

10 . Przy badaniu rentgenowskim występuje: