Sprzedawca - Test próbny BHP online - pytania i odpowiedzi do egzaminu

1 . Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy sprawuje:

2 . Okresowym badaniom lekarskim podlegają:

3 . W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, pracownik:

4 . Natężenie oświetlenia na stanowisku pracy uzależnia się od:

5 . Jakie sankcje grożą pracownikom za nieprzestrzeganie przepisów bhp:

6 . Dopuszczalna norma dźwigania ciężarów przez kobiety, przy pracy stałej wynosi:

7 . Do uciążliwych i szkodliwych czynników psychofizycznych zalicza się:

8 . Poziom natężenia oświetlenia w strefie kas w sklepie powinien wynosić:

9 . Co jest najlepszym sposobem zapobiegania potknięciom w miejscu pracy?

10 . Przy wykonywaniu pracy wymagającej stale pozycji stojącej lub chodzenia, należy zapewnić pracownikowi możliwość: