Nauczyciel i Opiekun w Żłobku i Przedszkolu - Test próbny BHP online - pytania i odpowiedzi do egzaminu

1 . Здійсненням нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства займаються:

2 . Відповідальний за дотримання вимог щодо безпеки і гігієни праці на підприємстві:

3 . Працевлаштування жінок для виконання заборонених робіт:

4 . Тривалість робочого часу підлітка старше 16 років не може перевищувати:

5 . Періодичному медичному огляду підлягають:

6 . Нещасним випадком на виробництві вважається будь-яка подія:

7 . Протокол у зв'язку з настанням нещасного випадку складається не пізніше:

8 . Пристосуванням машин, пристроїв, робочих інструментів і робочих місць, а також середовища до анатомічних і психофізичних особливостей і можливостей людини займаються:

9 . У випадку коли умови праці не відповідають нормам у сфері охорони та гігієни праці та несуть безпосередню загрозу здоров’ю чи життю працівника, працівник:

10 . Мінімальна ширина доступу до протипожежного обладнання: